ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Особлива інформація на 24.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2017Припинено повноваженняГолова наглядової радиЗiмченко Степанiда Григорiвнад/н, д/н, д/н2.782
Зміст інформації:
Повноваження Голова наглядової ради Зiмченко Степанiда Григорiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.78200% на суму 2128.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення: закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиГригоренко Анатолiй Iвановичд/н, д/н, д/н0.2222
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядової ради Григоренко Анатолiй Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.22220% на суму 17.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення- закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиНєдялков Iван Георгiйовичд/н, д/н, д/н0.6536
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядової ради Нєдялков Iван Георгiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення - закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїБурдужа Лiдiя Володимирiвнад/н, д/н, д/н0.6536
Зміст інформації:
Повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Бурдужа Лiдiя Володимирiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення - закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїПанчев Олександр Костянтиновичд/н, д/н, д/н0.6536
Зміст інформації:
Повноваження Член ревiзiйної комiсiї Панчев Олександр Костянтинович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення- закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїСивоконь Iван Iвановичд/н, д/н, д/н0.3268
Зміст інформації:
Повноваження Член ревiзiйної комiсiї Сивоконь Iван Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.32680% на суму 250.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення- закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняГолова правлiнняДiмоглов Костянтин Костянтиновичд/н, д/н, д/н3.7765
Зміст інформації:
Повноваження Голова правлiння Дiмоглов Костянтин Костянтинович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3.77650% на суму 2889.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення- закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняДуднiк Євдокiя Макарiвнад/н, д/н, д/н0.7189
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння Дуднiк Євдокiя Макарiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.71890% на суму 550.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення- закiнчення строку повноважень.
24.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняУнгурян Вiктор Семеновичд/н, д/н, д/н0.7189
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння Унгурян Вiктор Семенович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.71890% на суму 550.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Пiдстава для прийняття рiшення- закiнчення строку повноважень.
24.04.2017ОбраноГолова наглядової радиЗiмченко Степанiда Григорiвнад/н, д/н, д/н2.7817
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Зiмченко Степанiда Григорiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Посадова особа як член наглядової ради обрана за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017 р., як Голова наглядової ради обрана рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2017 р. (протокол наглядової ради вiд 24.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.78170% на суму 2128.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник голови правлiння з експлуатацiї. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером.
24.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиГригоренко Анатолiй Iвановичд/н, д/н, д/н0.2222
Зміст інформації:
Член наглядової ради Григоренко Анатолiй Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.22220% на суму 170.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - механiк, приватний пiдприємець. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Посадова особа є акцiонером.
24.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиНєдялков Iван Георгiйовичд/н, д/н, д/н0.6536
Зміст інформації:
Член наглядової ради Нєдялков Iван Георгiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Посадова особа є акцiонером.
24.04.2017ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїБурдужа Лiдiя Володимирiвнад/н, д/н, д/н0.6536
Зміст інформації:
Голова ревiзiйної комiсiї Бурдужа Лiдiя Володимирiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Посадова особа як член ревiзiйної комiсiї обрана рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р., як Голова ревiзiйної комiсiї обрана рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 24.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер.
24.04.2017ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїПанчев Олександр Костянтиновичд/н, д/н, д/н0.6536
Зміст інформації:
Член ревiзiйної комiсiї Панчев Олександр Костянтинович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р.
24.04.2017ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїСивоконь Iван Iвановичд/н, д/н, д/н0.3268
Зміст інформації:
Член ревiзiйної комiсiї Сивоконь Iван Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.32680% на суму 250.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р.
24.04.2017ОбраноГолова правлiнняДiмоглов Костянтин Костянтиновичд/н, д/н, д/н3.7765
Зміст інформації:
Голова правлiння Дiмоглов Костянтин Костянтинович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3.77650% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова правлiння. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р.
24.04.2017ОбраноЧлен правлiнняДуднiк Євдокiя Макарiвнад/н, д/н, д/н0.71895
Зміст інформації:
Член правлiння Дуднiк Євдокiя Макарiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.71895% на суму 550.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - кладовщик, касир, диспетчер. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р.
24.04.2017ОбраноЧлен правлiнняУнгурян Вiктор Семеновичд/н, д/н, д/н0.7189
Зміст інформації:
Член правлiння Унгурян Вiктор Семенович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.71890% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.