ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.07.1999167/15/1/99Одеське территоріальне управління ДКЦПФРUA1505501007Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2530600076500100
Торгівля цінними паперами на біржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу або делістингу не було. Відкрите розміщенняч акцій. Мета емісії - Збільшення залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного та соціального розвитку підприємства, а також для збільшення статутного капіталу товариства. Довгострокового погашення не було.